DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ

JAKÉ JSOU VÝHODY HODINOVÉHO MANŽELA?

Zákazník má možnost si objednat službu pouze tehdy, kdy ji potřebuje, bez nutnosti zaměstnávat stálého pracovníka. Platby za služby se mohou lišit podle délky trvání úkolu, složitosti a jiných faktorů, což umožňuje zákazníkovi flexibilnější platby v závislosti na svých potřebách a možnostech.

JAK NEJLÉPE ZADAT OBJEDNÁVKU SLUŽBY?

Pro objednání služeb lze zvolit jakýkoliv kontakt, ale nejlepší možností je vyplnit dotazník v sekci OBJEDNÁVKA SLUŽEB. Ten obsahuje všechny potřebné náležitosti které jsou velmi nápomocné pro naši budoucí komunikaci. 

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍTE NEBO NEPOSKYTUJETE?

Se zákazníkem jeho požadavky konzultuji a snažíme se nalézt nejvhodnější řešení.

Některé odborné práce často vyžadují specifické nástroje, materiály nebo znalosti, které nejsou pro člověka běžné a při použití a neznalosti mohou být nebezpečné. Neodborné řešení zakázek může vést k mnoha nebezpečným situacím a problémům. Může dojít k poškození majetku nebo zranění. Navíc špatně provedené práce mohou být nákladné na opravu a mohou vést v budoucnosti k dalším problémům. Jedná se především o výrobní, stavební a elektrikářské služby.

U těchto odborných prací vždy zákazníkům doporučuji obrátit se na profesionály s potřebným zaměřením a zkušenostmi, aby zajistili, že práce budou provedeny kvalitně a bezpečně.

Pokud před objednanou venkovní zakázkou eviduji na místě práce déšť, zákazníkovi nabídnu nový nejbližší možný termín. Venkovní služby za deště neposkytuji.

MOHU SI VÁS OBJEDNAT NA VÍKEND NEBO VEČERNÍ HODINY?

Ano, pracuji ve večerních hodinách, víkendech, a dokonce i o svátcích.

POSKYTUJETE SLUŽBY I MIMO LITOMĚŘICE?

Ano, zaměřuji se na Ústecký kraj a po domluvě jsem schopný působit po celé ČR. Veškeré poplatky a náklady za cestovné jsou uvedené v sekci CENÍK.

PRACUJETE NA HODINU NEBO NA ÚKON?

Pracuji na hodinu, tzv za celkový čas strávený na zakázce. Zakázka je účtována nejpozději za ukončený den. Veškeré informace ohledně plateb, poplatků nebo dopravy lze najít v sekci CENÍK.

MŮŽETE MI POSKYTNOUT CENOVOU NABÍDKU PŘEDEM?

Ano, pro vytvoření přesné cenové nabídky je potřeba znát konkrétní úkol, náročnost a představa zákazníka. 

NABÍZÍTE OSOBNÍ KONZULTACE?

Ano, nabízím placené osobní konzultace. Tyto konzultace mohou být použity k diskusi o specifických projektech které chcete realizovat svépomocí, nebo k poradenství při rozhodování o nejlepších postupech.

PODÁVÁTE ZDARMA RADY PO TELEFONU NEBO EMAILU?

Ano, ale pouze v rámci konzultace u budoucí nebo aktuální placené zakázky. Odborné rady pro vaší samostatnou realizaci úkolu nabízím pouze v osobní konzultaci.

MŮŽETE DORAZIT IHNED NA ZAKÁZKU?

Ano, pokud mám volný termín a potřebný materiál pro zakázku.

MÁM SI PŘED VAŠÍM PŘÍJEZDEM NĚCO PŘIPRAVIT?

Před mým příjezdem nemá zákazník žádné povinnosti, ale přikládám pár tipů.

Zákazník by měl být schopen specifikovat své požadavky. Pokud zákazník nabídne k realizaci zakázky své nástroje nebo materiály, měly by být při příjezdu připraveny. Zákazník by měl být schopen zajistit, aby hodinový manžel měl volný přístup k místu provádění zakázky.

MŮŽETE ZAJISTIT POTŘEBNÉ MATERIÁLY A NÁSTROJE?

Vlastním pouze nejnutnější nástroje a základní vybavení. Specifické nářadí, které je potřeba pro splnění zakázky a je nutné ho zakoupit/vypůjčit, si zařizuje zákazník samostatně. Vždy se ale snažím problém konzultovat nebo najít vhodnou alternativu.

Pokud žádáte nákup materiálu, zákazník je povinný označit jaký materiál požaduje zakoupit. Nákup probíhá až po konzultaci, oboustranné shodě a zaplacení zálohy. V takovém případě budou náklady na nákup zahrnuty do celkové ceny práce.

JE NUTNÁ MOJE OSOBNÍ ASITENCE?

Ve většině případů jsou zakázky realizovány samostatně, po domluvě ale i s asistencí anebo se mohou objevit menší a krátkodobé situace, kde je nutná asistence přítomného zákazníka, aby byla dodržena co největší kvalita zakázky.

JAKÉ JSOU KROKY PO UKONČENÍ ZAKÁZKY?

Zákazník by měl přezkoumat výsledky práce, aby se ujistil, že byly provedeny podle jeho představ.

Pokud nebyli dohodnuty platby předem, zákazník by měl po ukončení zakázky uhradit náklady za služby hodinového manžela. 

Na žádost zákazníka lze vystavit doklad o provedené práci.

JAKÉ JSOU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY?

Na služby nabízím lhůtu 6 měsíců pro uplatnění reklamace, ta bude akceptována až po prošetření, zda k problému nedošlo ze strany zákazníka.

Pokud se jedná o nákup materiálu nebo zboží za zákazníka, vždy je předáváno s nákupním dokladem pro případnou budoucí reklamaci u prodejce.


PRACOVNÍ KODEX

CO ZNAMENÁ FLEXIBILITA HODINOVÉHO MANŽELA?

Flexibilita hodinového manžela znamená, že je schopen přizpůsobit se potřebám a požadavkům zákazníka. To zahrnuje schopnost přijít na místo v dohodnutém čase, přizpůsobit se různým druhům práce a úkolů, a také rychle reagovat na změny nebo naléhavé situace.

CO ZNAMENÁ KVALITA HODINOVÉHO MANŽELA?

Kvalita hodinového manžela znamená, že je schopen poskytnout kvalitní služby, které splňují očekávání zákazníka. To zahrnuje dobré znalosti a zkušenosti v oblasti kutilských a domácích úkolů, schopnost rychle a efektivně řešit problémy, a také spolehlivost a důslednost při plnění úkolů.

CO ZNAMENÁ POCTIVOST HODINOVÉHO MANŽELA?

Poctivost hodinového manžela znamená, že je spolehlivý a řídí se zásadami férového jednání. To zahrnuje dodržování dohodnutých termínů a cen, upřímnost v komunikaci se zákazníky, a také odpovědnost za svou práci a její výsledky.

CO ZNAMENÁ ZÁRUKA HODINOVÉHO MANŽELA?

Záruka hodinového manžela znamená, že zákazník má právo na opravu nebo výměnu v případě, že služby poskytnuté hodinovým manželem nejsou dostatečně kvalitní nebo plně neodpovídají jeho požadavkům. Záruka se obvykle vztahuje na určitou dobu po poskytnutí služeb, a její podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétním případu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!