CENÍK SLUŽEB

KUTILSKÉ SLUŽBY

400 Kč/hod

IT PORADENSTVÍ

400 Kč/hod

Při zahájení zakázky je vždy účtována první celá hodina. Poté každá započatá půlhodina.

V cenách za služby není zahrnut výrobní / spotřební materiál.

Zakázka je účtována po jejím ukončení, nejpozději za ukončený den, a to v hotovosti nebo bankovním převodem. Na žádost zákazníka lze vystavit doklad o provedené službě.

Do konečné celkové kalkulace se započítává čas strávený nákupem materiálu nebo konzultací.


CENÍK DOPRAVY

MĚSTO LITOMĚŘICE

100 Kč

OSTATNÍ

10 Kč/km

Parkovné je účtováno dle místního poplatku.


NÁKUP MATERIÁLU

PŘED ZAKÁZKOU

200 Kč

Poplatek je účtován při nutnosti nákupu materiálu který je nezbytný pro provedení zakázky. Poplatek zahrnuje čas strávený nákupem a dopravu.

BĚHEM ZAKÁZKY

8 Kč/min

Poplatek pro nákup během zakázky zahrnuje čas strávený nákupem a dopravu.


MARNÝ VÝJEZD

Při marném výjezdu bude zaúčtovaná doprava a čas strávený konzultací, případně bude výjezd započítán do budoucí zakázky po odstranění překážek.


STORNO ZAKÁZKY

Při zrušení objednané zakázky uhradí zákazník náklady spojené s dopravou, konzultací nebo nákupem materiálu. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!